Presentationer

Här hittar Du underlagsmaterial, främst presentationer från de senaste seminarierna. Möjligheten att lägga upp materialet bygger på medgivande från talarna. Därför kan det ibland vara så att all dokumentation inte publiceras. Materialet har en viss en aktualitets- eller nyhetskaraktär och rensas därför bort efter något år eller två.

Annat aktuellt material såsom SFIR nyligen lämnade remissvar hittar Du under den särskilda rutan ”Remisser”. Och ämnesgruppernas aktuella aktiviteter och verksamhet hittar Du under respektive ämne: formskydd, kännetecken, marknadsrätt, patent, transborder och upphovsrätt. Där kan även finnas generella ämnesanknutna uppdateringar. 

 

Hemligheter och know-how i samarbeten, 2024-03-06

Introduktion - Stojan Arnerstål

Begränsar lagen om företagshemligheter möjligheten att avtala om sekretess? - Magnus Tonell

Att processa om brott mot sekretessavtal och angrepp på företagshemligheter - Henrik Bengtsson

Jurisdiktion och tillämplig lag - Lydia Lundstedt

Företagshemligheter och know-how från ett praktiskt perspektiv - Kristian Hedborg

Medverkansansvar, 2024-02-06

Regelverket medverkansansvar - MFL - Karin Cederlund

Länkning, landningssidor - Tobias Eltell

Ansvar för plattformar - Mats Nordenborg

Utömande av viten - Ylva Aversten

Reklamombudsmannens praxis - Gunilla Welander (Läggs upp inom kort.)

PRAXISDAGEN 2024, 2024-01-17

Upphovsrätt i en digital värld - Johan Axhamn, Karin Cederlund, Ulrika Wennersten
Patentavgöranden från EPO och svensk domstolar - Bengt Domeij, Mattias Pierrou, Peter Sande
Formskydd samt registrerade och oregistrerade mönster - Liselott Enström, Linnea Harnesk, Katarina Strömholm
Varumärken och andra skyddade kännetecken - Stojan Arnestål, Richard Wessman, Helena Östblom
Svår bevisning om otillbörlig konkurrens med företagshemligheter och marknadsrätt - Henrik Bengtsson
Utmanande frågor om internationell privaträtt - Lydia Lundstedt
Tankar om processen fram till ett förhandsbesked i EU och om ventilen till HD - Amina Lundqvist

Grönt är skönt…eller? 2023-11-28

Green Claims-direktivet - Maria Bruder och Siri Alvsing
Förhandsgranskning av reklam och det grundlagsskyddade förbudet mot censur - Åsa Hellstadius

Justitiedepartementet informerar 2023-09-28

Justitiedepartementet informerar

Vem står för fiolerna? 2023-08-28

Advokatsamfundets regler och tvistfinansiärens relation till den finansierade parten - Carl Persson

EU-perspektiv på Third Party FundingElena D'Allesandro

Skiljeförfaranden och tredjepartsfinansiering - Jake Lowther

Varumärkesparodier och oauktoriserad varumärkesanvändning 2023-04-24

Varumärkesparodier, Sofia Ljungblad

Företags personliga integritet, Hajo Michael Holtz

Varumärkesrätt och yttrandefrihet, Sara Bergström

Lilla Åland, Tobias Eltell 

Reparera mera! 2023-03-20 

Reparera mera, Linnea Harnesk, Katarina Strömholm

Patent och reparation, Bengt Domeij

Rätten att reparera, Ulrika Wennersten

Reparera nyttjanderätter, Fredrik Öhrström

Reparera mera, Tobias Kempas

Reparera mera, Åsa Romson

Konkurrensrättsliga perspektiv på reparationer, Vladimir Bastidas Venegas 

PRAXISDAGEN, 2023-01-16 

Upphovsrätt, Johan Axhamn, Karin Cederlund, Ulrika Wennersten

Mönster- och formgivning, Liselott Enström, Katarina Strömholm

Mönster- och formgivningsskydd, Linnea Harnesk

Otillbörlig konkurrens, Henrik Bengtsson

Känneteckensrätten, Helena Heidenstam, Stojan Arnerstål, Richard Wessman

Patent, Mattias Pierrou

Patent, Peter Sande

Internationell privaträtt, Lydia Lundstedt

Processkostnader patentmål, Peter Sande

Rättegångskostnader, Richard Wessman 

Vart tog konsumtionen vägen? 2022-10-27

Hanna Tilus, Cirio Advokatbyrå AB

Lydia Lundstedt, Stockholms Universitet

Greenwashing - på gränsen mellan marknadsföring och opinionsbildning

Maja Fors, Stockholm School of Economics

Ulrika Wendt, Sveriges Annonsörer 

Maria Bruder, Westerberg & Partners 

Bara för formens skull ... 2022-09-15

Katarina Strömholm  - Mariannes ordförandeskap i siffror
Per Jonas Nordell  - Skilda skydd för formgivning i immaterialrätt och marknadsrätt

Håkan Borgenhäll - Formgivningsskydd, till vägledning för domstolarna
Magnus Ahlgren - Det mönsterrättsliga skyddet för formgivning

Företagsnamnet som varukännetecken, 2022-03-08

Merit Berlips-Persson

PRAXISDAGEN, 2022-01-17

Upphovsrätt, Johan Axhamn, Karin Cederlund, Ulrika Wennersten

Mönster och formgivning, Liselott Enström, Katarina Strömholm, Linnea Harnesk

Känneteckensrätt, del 1, Stojan Arnestål, Helena Östblom, Richard Wessman

Patent, Mattias Pierrou

Patent, Peter Sande

Internationell privaträtt, Lydia Lundstedt

Internationell privaträtt, läslista

 Otillbörlig konkurrens, Henrik Bengtsson

Upphovsrätt, form, del 2, Katarina Strömholm, Linnea Harnesk, Liselott Enström, Karin Cederlund

Patent, del 2, Mattias Pierrou

Känneteckensrätt, del 2, Stojan Arnestål, Helena Östblom, Richard Wessman

Patent- och Marknadsöverdomstolen, Christine Lager

 

 

 

 

UPC på spåret, 2021-12-16

Alexander Ramsay

Intressant ny dynamik med AI och immaterialrätter, 2020-12-02

Fredrik Öhrström

 

Tala är silver, tiga är guld ... eller? 2020-10-22

 Processuella ramar för tvistemålsprocessen, Henrik Bellander

Åberopanden i immaterial- och marknadsrättsliga mål, Per Carlson

Rättskraft i marknadsrättsliga och immaterialrättsliga mål, Mikael Pauli

 

Immaterialrätt vid insolvens och som kreditsäkerhet, 2020-09-16

Erik Ficks, Hanna Tilus

Artificiell intelligens (AI) - tekniken, juridiken, paniken… 2020-02-13

 
 

PRAXISDAGEN 2020

PREJUDIKATBILDNINGEN 2019 – Om vikten av förutsebarhet på immaterialrättsområdet - Christine Lager 

PMD; en brådmogen 3-åringMalou Lindblom, Stefan Johansson

UPPHOVSRÄTTEN – Äganderätt, brukskonst samt nya medier och grundläggande rätter - Johan Axhamn, Karin Cederlund, Ulrika Wennersten, Läslista

ÅKLAGARNA HAR ORDET – I jakten på pirater och målvakter - My Hedström, Kalina Sanderfelt Allmänt Designers Revolt

MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET – Nu rör det på sig - Liselott Enström/Katarina StrömholmLinnea Harnesk

KÄNNETECKENSRÄTTEN – Mellan ond tro och särskiljningsförmåga - Stojan Arnerstål, Richard Wessman, Helena Östblom

GRÄNSÖVERSKRIDANDETS GRÄNSER – Platsen för intrånget - Lydia Lundstedt

OTILLBÖRLIG KONKURRENS –  Bland glidare och  influencers - Henrik Bengtsson

PATENTRÄTTEN – Ett samtal kring ogiltighet, beviskrav, återtagande och tilläggsskydd - Bengt Domeij,  Niklas Mattsson, Peter Sande

 

OND ELLER GOD TRO I VARUMÄRKESRÄTTEN - 15 oktober 2019

Marianne Levin
Stojan Arnestål, Richard Wessman
Magnus Ahlgren

FRÅGOR OCH SVAR OM RÄTTEGÅNGSKOSTNADER - 29 april 2019

Henrik Bellander
Christer Löfgren
David Ramsjö
Örjan Grundén
Henrik Bengtsson
Malin Keijser Bergöö, Stefan Johansson

BLAND HÅNNLAMB, KALIX LÖJROM och UPPLANDSKUBB - 21 mars 2019

Marianne Levin

Bodil Ehlers / Stefan Widmark

Pontus Elvingsson

Mårten Hjerntquist

Magnus Ahlgren / Martin Berger

 

UPPHOVSRÄTTENS NYA VINNARE OCH FÖRLORARE PÅ DEN DIGITALA INRE MARKNADEN (DSM) 

Johan Axhamn, Daniel Westman

 

PRAXISDAGEN 2019

Inledning - Marianne Levin

 

PMÖD OCH PMD - 28 MÅNADER
Christine Lager

Anders Derenborg

 

INTERNATIONELL PRIVATRÄTT TRÄNGER SIG PÅ
Lydia Lundstedt

 

UPPHOVSRÄTTEN
Johan Axhamn, Karin Cederlund, Ulrika Wennersten

Läslista - upphovsrätten

 

MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET
Liselott Enström och Katarina Strömholm


Linnea Harnesk

 

KÄNNETECKENSRÄTTEN
Stojan Arnestål


Richard Wessman


Helena Östblom

 

PATENTRÄTTEN
Bengt Domeij


Niklas Mattsson


Frantzeska Papadopoulou


Peter Sande presentation


Peter Sande  läslista patenträtten

 

OTILLBÖRLIG KONKURRENS
Henrik Bengtsson

 

 

IP på CATWALKEN

"Christian Louboutin"  - Marianne Levin

 

NIR MEETING 2018 

Welcome to Sigtuna

Christine Lager

Åsa Krook, Karin Cederlund, Anne Marie Sejersted

Nicolaj Bording

Brynhildur Pálmarsdóttir

Inger Kjøsnes

Rosa Maria Ballardini

Peter Strömbäck

Magnus Ahlgren

Kaja Midtbø Stadshaug

Richard Wessman

Áslaug Björgvinsdóttir

Bjørn Lillekjendlie

 

PRAXISDAGEN 2018

Sexton månader med PMÖD - Christine Lager

Otillbörlig konkurrens - Henrik Bengtsson

Mönster- och formgivning - Liselott Enström, Katarina Strömholm

Känneteckensrätten

Varumärken administrativt  - Magdalena Jerner

Varumärke/firma i svenska domstolar - Helena Östblom

Richard Wessman

Patenträtten

Kommentarer kring praxis, Bengt Domeij

EPO-praxis, Niklas Mattsson

Allmänna domstolar - Peter Sande

Upphovsrätten - Johan Axhamn, Karin Cederlund, Daniel Westman

 

BEHÖRIG DOMSTOL VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE IMMATERIALRÄTTSINTRÅNG

Juriskdiktions- och lagvalsreglerna; en kort orientering - Lydia Lundstedt

Exklusiv jurisdiktion - Mattias Rättzén

Gränsöverskridande jurisdiktion - Lydia Lundstedt

Territorialitet och lokaliseringsfrågor - Mattias Rättzén

Domarens utmaning inför mål med jurisdiktions och lagvalsfrågor - Per Carlson

Olika jurisdiktionsregler för gemenskapsrätter och för nationella rätter - Anna Horn

 

PLATS FÖR NYA VARUMÄRKEN I REGISTREN, 27 september 2017

Magnus Ahlgren

Liselott Enström

 

FÖRENINGSSTÄMMAN, 30 maj 2017

Slut med att titta och lyssna på strömmat material? - Daniel Westman

 

PREJUDIKATBILDNINGEN PÅ IMMATERIALRÄTTSOMRÅDET

Mellan imperativ och inspiration - Eric Bylander

Domar från PMD - Peter Danowsky

PMÖD:s roll i prejudikatbildningen - Christine Lager

 

VÄGLEDANDE OM IMMATERIALRÄTTSLIGA SKADESTÅND

Hur beräknas skadan efter ett upphävt interimistiskt förbud enligt varumärkeslagen - Monique Wadsted

Tolkningen av femårsregeln vid intrång i industriellt rättsskydd - Ulf Dahlgren

 

PRAXISDAGEN 2017

Otillbörlig konkurrens - företagshemligheter, marknadsrätt och kumulation; Henrik Bengtsson

Mönster & Formgivningsskyddet; Liselott Enström och Katarina Strömholm

Upphovsrätten; Johan AxhamnKarin Cederlund och Daniel Westman

Känneckeckensrätten; Richard Wessman,

Känneteckensrätten, administrativ praxis; Magdalena Jerner

Känneteckensrätten, allmän domstol; Helena Östblom

Patenträtten, PBR; Bengt Domeij

Patenträtten, EPO; Niklas Mattsson

Patenträtten, Allmänna domstolar; Peter Sande

Patent- och marknadsdomstolen; Stefan Johansson

 

 

 - - - - --

 NIR Invitation, program

newly added section.