Om SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) är Sveriges största förening med inriktning på det industriella rättsskyddet , främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. Vi är bortåt 700 medlemmar som kommer från industrin, myndigheter och domstolar, organisationer, advokat- och patentbyråer och andra delar av samhället.

SFIR bildades för mer än 100 år sedan, 1908. Men föreningen utvecklas och har aldrig varit så livaktig som nu. Vi samlas till seminarier, konferenser och diskussioner därför att immaterialrätten känns spännande, aktuell, viktig och angelägen. Vi deltar också med remisser för att göra vår gemensamma röst hörd för att främja en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet.

Nordiskt samarbete

I Norden har vi en lång samnordisk lagstiftningstradition och samarbetet är intensivt. På senare år har det också funnits ökade behov av att diskutera immaterialrätt på nordiskt plan i ljuset av europeiska lagstiftningsinitiativ och EU-domstolens praxis. När vi i Norden kan enas om gemensamma lösningar, så brukar de också få genomslag, även om utvecklingen på det sättet går litet långsammare.

Det nordiska samarbetet är ända sedan år 1930 formaliserat genom en gemensam Samarbetskommitté, som regelbundet anordnar Nordiska Industriella Rättsskyddsmöten kring gemensamma frågor, s.k. Nordiska immaterialrätts eller NIR-möten. NIR-möten sker för närvarande med tvåårsintervall och brukar vara både fackligt och socialt mycket givande tillställningar. Vartannat år hålls också s.k. Mellanmöten kring någon särskilt aktuell fråga. Senast var det Norge som höll i ett mellanmöte om varumärkesrätt. Nästa NIR-möte arrangeras i Sigtuna den 26‒28 augusti 2018.

Seminarier

SFIR:s främsta kommunikation med och insats för medlemmarna är uppdatering och aktualisering av frågor, praxis och problematisering genom diskussioner i ämnesgrupper på seminarier och möten samt på den årliga konferensen i januari, Praxisdagen. För medlemmar att delta i SFIR-arrangemang kostar normalt 300 kronor som inkluderar viss dryck och förtäring, dvs. självkostnad eller därunder. Endast för deltagande i Praxisdagen tillämpar föreningen en konferensavgift.

Föreningens stadgar

Styrelse

Marianne Levin (ordförande)
Per Carlson (vice ordförande)
Magnus Ahlgren 
Eva Blum
Karin Cederlund
Bengt Domeij
Tobias Eltell
Mats Nordenborg
Katarina Strömholm
Margareta Ydreskog
Fredrik Öhrström
Helena Östblom

 Styrelsen
Från vänster; Linnea Harnesk, Magnus Ahlgren, Mats Nordenborg, Richard Lewinson, Malin Keijser Bergöö, Bengt Domeij, David Ramsjö, Marianne Levin, Margareta Ydreskog, Helena Östblom och Per Carlson.

.