Aktuellt program

  • Det finns inga objekt att visa

Nyheter

  • Det finns inga objekt att visa

Bli medlem

Bli medlem i SFIR. För närvarande är medlemsavgiften 150 kr/år. I samband med registrering kan medlemsavgiften betalas in till SFIR:s Plusgiro 835522-4.

Bli medlem här

Ta aktiv del i föreningens arbete

SFIR samlas till seminarier, konferenser och diskussioner därför att immaterialrätten känns spännande, aktuell, viktig och angelägen. Vi deltar också med remisser för att göra vår gemensamma röst hörd. Det bidrar till att främja en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet. En viktig del i arbetet är det som sker inom ämnesgrupperna. Grupperna träffas ett par gånger om året under informella former för att diskutera nyheter och utvecklingstendenser inom rättsområdet, främst efter förslag från gruppmedlemmarna själva. Nedan ser du de olika grupperna. Klicka på en grupp och ta kontakt med den som är ämnesansvarig!