VÄLKOMMEN TILL PRAXISDAGEN 2020!

Tid: 15 januari, 8.45-17.10
Plats: Grand Hotel, Stockholm
Kostnad: 5 300 Kronor

08.15 Registrering/kaffe

08.45  VARMT VÄLKOMMEN ­– Inget immaterialrättsår liknar det andra!
Professor, jur. dr, fil dr. h.c. Marianne Levin, ordförande SFIR

09.00  PREJUDIKATBILDNINGEN 2019 – Om vikten av förutsebarhet på immaterialrättsområdet
Hovrättslagman Christine Lager, Svea hovrätt, chef Patent- och marknads­överdomstolen

09.30 PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN (PMD) – En brådmogen 3-åring
Chefsrådman Malou Lindblom och rådman Stefan Johansson, PMD

10.00 KAFFE

10.20 UPPHOVSRÄTTEN – Äganderätt, brukskonst samt nya medier och grundläggande rätter
Jur. dr, civ. ek. Johan Axhamn, Ekonomihögskolan, Lunds universitet; advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners; och jur. dr Ulrika Wennersten, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

11.30  ÅKLAGARNA HAR ORDET – I jakten på pirater och målvakter
Byråchef My Hedström, Åklagarmyndigheten; och verksjurist Kalina Sanderfelt Ekobrottsmyndigheten

12.00 LUNCH

13.00  MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET – Nu rör det på sig 
Liselott Enström, Partner, Barker Brettel; Biträdande jurist Linnea Harnesk, Westerberg & Partners; och advokat Katarina Strömholm, Strömholm Advokatbyrå

13.45 KÄNNETECKENSRÄTTEN – Mellan ond tro och särskiljningsförmåga
Docent Stojan Arnerstål, Vinge; advokat, jur. dr Richard Wessman, Vinge; och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal

14.45 GRÄNSÖVERSKRIDANDETS GRÄNSER – Platsen för intrånget
Jur. dr. Lydia Lundstedt, Stockholms universitet

15.00 KAFFE

15.20 OTILLBÖRLIG KONKURRENS –  Bland glidare och  influencers
Advokat Henrik Bengtsson, Delphi

16.00 PATENTRÄTTEN – Ett samtal kring ogiltighet, beviskrav, återtagande och tilläggsskydd
Professor, jur. dr Bengt Domeij, Uppsala universitet; docent Åsa Hellstadius, Stockholms universitet; European Patent Attorney Niklas Mattsson, AWA; och advokat Peter Sande, Sandart & Partners

17.10 CHAMPAGNEMINGEL