SFIR

c/o Bengt Domeij
Norrstigen 16
181 31 Lidingö

Från den 25 maj gäller GDPR (General Data Protection Regulation). Lagstiftningen avser som bekant att stärka skyddet för privatpersoner. SFIR är en förening av enbart fysiska personer som intresserar sig för immaterialrättsliga frågor i vid bemärkelse. Medlemskap kan förvärvas av enskilda svenska medborgare eller enskilda personer som har sin hemvist  i Sverige. Det kostar 150 kronor. De uppgifter Du har lämnat till föreningen i samband med att Du blev medlem eller förnyade Ditt medlemskap används enbart till att skicka information om SFIR  och föreningens egna arrangemang eller om arrangemang i ideella föreningar med liknande intresseinriktning som SFIR. Deltagarförteckningar vid arrangemang sparas inte annat än under en kortare tid och används endast internt för ekonomisk och statistisk uppföljning.

 

Information om medlemskap
För närvarande är medlemsavgiften 150 kr/år.

I samband med registrering kan medlemsavgiften betalas in till SFIR:s Plusgiro 835522-4.

Registrera dig här