SFIR kallar till FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämma med efterföljande seminarium och mingel.

Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 14.30 - 18.00
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Klockan 14.30: Föreningsstämma

Klockan 15.00: Kaffe

Klockan 15.30: Seminarium med professor Eleonora Rosati* om

Intrång i upphovsrätt och varumärken på internet med nya effekter för  dataskydd sanktioner, ansvarsfördelning och kostnader

tillsammans med

Advokat Henrik Bengtsson, Delphi,
Advokat Katarina Strömholm, Strömholm Advokatbyrå
Advokat Ann-Charlotte Söderlund, Gozzo och
Rådman Alexander Ramsay, Patent- och marknadsdomstolen

Eleonora Rosati inleder med att informera om ökat ansvar för plattformsoperatörer, bland annat i ljuset av kommissionens nya förslag om ansvar och sanktioner, C(2018) 1177 final. Hon och panelen tar vidare bland annat upp:

- online sale of counterfeits/infringing works,
- effectiveness of various remedies (from notice-and-takedown to blocking),
- scale of delisting (including issues relating to 'European' rights, eg., right to be forgotten and GDPR, and on what scale they need to be implemented),
- cost allocation in the enforcement process (in the UK there is currently a case pending before the Supreme Court questioning the rule that intermediaries pay the cost of implementation of injunctions), and
- the direct liability of platforms for user infringements.

Vi lovar en spännande och upplysande diskussion. Varmt välkommen att delta!

Vi avslutar klockan cirka klockan 17.00 med vinmingel

*Eleonora Rosati http://www.elawnora.com/ är känd immaterialrättslig bloggaren. Hon är professor i Southhamptonen och undervisar dessutom i bl.a. vid Stockholms universitet.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Material till föreningsstämman återfinns nedan:

Årsbokslut för Svenska Föreningen för Immaterialrätt räkenskapsåret 2017-0101 - 2017-12-31

Dagordning

Valberedningens förslag