Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Välkommen till Svenska Föreningen
för Immaterialrätt (SFIR)

SFIR främjar intresset för och kunskapen om immaterialrätt, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. Föreningen vill genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet.

Läs mer om SFIR

 

pdf_sign.gif SFIR Årsbokslut/revisionsberättelse 2015

pdf_sign.gif SFIR/AIIPI nya samarbetsformer

pdf_sign.gif Förslag till nya stadgar

pdf_sign.gif Nya stadgar med ändringsmarkeringar

pdf_sign.gif Valberedningens förslag

pdf_sign.gif Förslag till kompletterande stämmobeslut

 

 

Kommande evenemang

XXXIII Nordiska rättsskyddsmötet

Söndagen den 19 juni 2016 kl. 18.00 till
Tisdagen den 21 juni 2016 kl. 16.00

Köpenhamn

Kom och bli informerad och diskutera!

Kommande evenemang

SFIR kallar till FÖRENINGSSTÄMMA

Måndagen den 30 maj 2016 kl. 14.00 - 18.00

Medelhavsmuseet Fredsgatan 2, Stockholm

Kom och bli informerad och diskutera!