Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Välkommen till Svenska Föreningen
för Immaterialrätt (SFIR)

SFIR främjar intresset för och kunskapen om immaterialrätt, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. Föreningen vill genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet.

Läs mer om SFIR

 

- - - - - - - - - - -

 

Den 5 september 2016 antogs SFIR:s nya stadgar med acklamation av den stadgeenligt inkallade extrastämman med närvaro av ett 40-tal medlemmar. Samtidigt valdes hovrättslagman Per Carlson till föreningens nye vice ordförande.

 

De nya stadgarna innebär att den svenska AIPPI-gruppen som hittills varit en avdelning inom SFIR separeras från föreningen. Följdaktligen höll den svenska AIPPI-gruppen efter SFIR:s extrastämma en konstituerande stämma och bildade en svensk AIPPI-förening fristående från SFIR.

 

 

pdf_sign.gif Nya stadgar

pdf_sign.gif Nya stadgar med ändringsmarkeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande evenemang

VÄGLEDANDE OM IMMATERIALRÄTTSLIGA SKADESTÅND

Onsdagen den 5 april 2017 kl. 15.00 - 18.30

Näringslivets Hus, Storgatan 19 Stockholm (lokal Wallenbergaren)

Kom och bli informerad och diskutera!