Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Välkommen till Svenska Föreningen
för Immaterialrätt (SFIR)

SFIR främjar intresset för och kunskapen om immaterialrätt, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. Föreningen vill genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet.

Läs mer om SFIR

 

pdf_sign.gif SFIR Årsbokslut/revisionsberättelse 2015

pdf_sign.gif SFIR/AIIPI nya samarbetsformer

pdf_sign.gif Förslag till nya stadgar

pdf_sign.gif Nya stadgar med ändringsmarkeringar

pdf_sign.gif Valberedningens förslag

pdf_sign.gif Förslag till kompletterande stämmobeslut

 

Organisatorisk separation mellan SFIR och AIPPI

Vid SFIRs ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2016 beslöt stämman, på förslag av föreningens styrelse, om ändring av stadgarna så att den organisatoriska kopplingen mellan SFIR och AIPPI-gruppen upphör.

 

Syftet med ändringen är att den svenska AIPPI-gruppen, som fram till nu utgjort en sektion inom SFIR, ska bilda en ny, självständig förening och att SFIRs och AIPPI-gruppens verksamheter därigenom kan utvecklas i friare former. Uppdelningen hindrar inte att SFIR och AIPPI-gruppen samarbetar vid exempelvis internationell harmonisering.

 

Stagdeändringen följs upp vid en extra föreningsstämma som hålls den 5 september 2016.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

pdf_sign.gif Protokoll från föreningsstämma 30 maj 2016

 

 

Kommande evenemang

Extra föreningsstämma + Seminarium

Måndagen den 5 september 2016 kl. 15.00 - 18.30

Historiska museet, Narvavägen 13-17

Kom och bli informerad och diskutera!