Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Välkommen till Svenska Föreningen
för Immaterialrätt (SFIR)

SFIR främjar intresset för och kunskapen om immaterialrätt, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. Föreningen vill genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet.

Läs mer om SFIR

 

- - - - - - - - - - -

 

Material inför stämman 30 maj 2017

 

pdf_sign.gif Årsbokslut 2016

pdf_sign.gif Valberedningens förslag 2017

 

 

Protokoll från stämman 30 maj 2017

 

pdf_sign.gif Protokoll 2017-05-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande evenemang

MJUKVARUPATENTENS FRAMTID

Torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.00 - 18.00

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kom och bli informerad och diskutera!