Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Om SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) stiftades år 1908. Den direkta anledningen var att man inom s.k. intresserade kretsar det året åtagit sig att i Stockholm arrangera den åttonde kongressen för den internationella rättsskyddsföreningen (AIPPI). Den nybildade svenska föreningen fick på det sättet en flygande start med drygt 200 medlemmar. De flesta föll visserligen bort igen och det skulle dröja dryga 25 år innan SFIR åter kunde räkna in 200 medlemmar.

 

Immaterialrätt var på den tiden egentligen bara för ett fåtal specialister och entusiaster. Men det är annorlunda idag. Immaterialrätten känns spännande, aktuell, viktig och angelägen för många och vi är cirka 800 medlemmar.

 

SFIR främjar intresset för och kunskapen om det industriella rättsskyddet, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. Föreningen vill genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet.

 

pdf_sign.gif Stadgar för SFIR

 

 

 

Styrelse

Marianne Levin (ordförande)

Per Carlson (vice ordförande)

Magnus Ahlgren

Karin Cederlund
Bengt Domeij

Nina Ebkar

Malin Keijser Bergöö

Richard Lewinson

Mats Nordenborg

Katarina Strömholm
Margareta Ydreskog

Helena Östblom