VART TOG KONSUMTIONEN VÄGEN?

 

Tisdagen den 6 december 2022
IVA Konferens, Grev Turegatan 16 + Zoom
Pris 300 kronor

Ensamrätternas konsumtion har alltsedan 1880-talet varit ett naturligt och centralt balansinstrument i det europeiska immaterialrättssystemet. När exemplaret som bärare av rätten överlåtits med innehavarens tillstånd kunde den skyddade produkten cirkulera fritt. Huvudprincipen om konsumtion var i grunden densamma, oavsett om vi befann oss på ett lands territorium eller i en region med öppna gränser och fri varucirkulation (EU och principen om fri rörlighet för varor). Artiklarna 34 och 36 FEUF förbjuder i princip EU:s medlemsstater att införa kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan - endast om det är nödvändigt för att uppnå det legitima målet att skydda hälsan får en medlemsstat förbjuda eller hindra import av varor från andra medlemsstater.

Det klassiska exemplet på en konsumtion som möjliggör nyttig konkurrens och prispress är parallellimport av läkemedel. De senaste årens rättsfall på området för konsumtion visar att det numera finns många intressen att respektera. Komplicerade administrativa regler har också vuxit fram. Den moderna tidens papperslösa distribution väcker nya frågor om konsumtion. Varken rätten till tjänster eller strömmat material konsumeras. Förblir rättigheterna då i den ursprungliga upphovsmannens hand?

Redan år 1999 tog professor Ole-Andreas Rognstad upp problemet med den bristande digitala konsumtionen i sin avhandling (Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk). Han har sedan dess återkom­mande hävdat att vi behöver konsumtion också i den digitala världen. 23 år efter att Ole-Andreas Rognstads avhandling skrevs finns det starkare skäl än någonsin att diskutera frågan!

Allt detta tar vi upp under en sällsynt spännande och intensiv sen eftermiddag som bara är en början i en ny utveckling.

PROGRAMMET

15.30 Varmt välkomna till en diskussion om några av den nya tidens utmaningar
Marianne Levin, professor, Stockholms universitet och ordförande SFIR

15.40 Immaterialrättslig konsumtion i EU och globalt
Lydia Lundstedt, jur. dr, universitetslektor, Stockholms universitet

15.50 Aktuella problem med parallellimport
Hanna Tilus, advokat, partner Cirio Advokatbyrå

16.00 Upphovsrätten och den digitala konsumtionen
Ole-Andreas Rognstad, ProfessorDepartment of Private Law/Center for European Law, University of Oslo, Norge

16.45 Praktiska perspektiv på konsumtion i böckernas värld
Mikaela Zabrodsky, VD Svenska Förläggareföreningen

17.05 Fritt fram för frågor och diskussion: Är tiden mogen för en ny EU/EES-rättslig syn på konsumtion?

17.30 Vinmingel

Varmt välkommen!

Marianne Levin, Ordf. SFIR                              
Ulrika Wennersten, programmets producent