SFIR kallar till FÖRENINGSSTÄMMA med efterföljande seminarium 


Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 13.00 – 15.15
IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, och digitalt
Kostnadsfritt

13.00 Föreningsstämma

 Material till föreningsstämman ligger på SFIR:s hemsida från den 13 maj 2022  www.sfir.se:
Årsbokslut för Svenska Föreningen för Immaterialrätt räkenskapsåret 2021 01-01 - 2021-12-31
Dagordning
Valberedningens förslag

14.00 Seminarium:

När licensobjektet utvecklas – vem får rätten?

Vid förhandlingar kring immaterialrätt – vid köp eller licenser – har parterna framför ögonen ett existerande varumärke, ett datorprogram, en uppfinning, know-how, en produktdesign och ofta en kombination av detta. Men sällan förutses vad parterna under avtalstiden kommer att utveckla och hur man i framtiden bör nyttja vidareutvecklingar. Det är därför inte förvånande att en hög andel av tvister vid avtal om immaterialrättigheter uppstår när något nytt och värdefullt tagits fram under avtalstiden.

Vi går igenom hur man i olika teknikområden och branscher kan hantera denna svåra förhandlingsfråga, exempelvis genom grant back- eller förbättringsklausuler, förbud för användning av alternativa utformningar, royaltyklausuler som omfattar mer än licensierade immaterialrättigheter, optioner, lojalitetsplikt, m.m.

Talarpanel:

Bengt Domeij, professor Uppsala universitet, inleder;

Ia Modin, advokat och delägare på Westerberg & Partners, utvecklar hur man tänker i förhandlingar kring vidareutveckling och vilka avtalslösningar som står till buds;

Daniel Westman, rådgivare och forskare inom it- och medierätt, talar särskilt om regleringen i IT-avtal av förbättringar;

Vladimir Bastidas, docent Uppsala universitet, beskriver bedömningen av förbättrings-, konkurrens- och royaltyklausuler enligt konkurrensrätten.

Varmt välkommen!

Marianne Levin
Ordförande