SFIR kallar till FÖRENINGSSTÄMMA med efterföljande seminarium

 

Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.30 – 18.00
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm 
Pris för seminariet; 300 kronor

 

14.30 FÖRENINGSSTÄMMA

Material till föreningsstämman återfinns här (klicka på länkarna): 
Årsbokslut för SFIR 2018 01-01 - 2018-12-31,
Dagordning,
Valberedningens förslag.

 

15.00 Kaffe

15.30 Klockan klämtade för Daniel Wellington i PMÖD

- om förutsättningar och gränser för kopieringsskydd enligt upphovsrätten, marknadsrätten, mönsterrätten och varumärkesrätten

 

med

professor Marianne Levin, ordförande i SFIR
professor Per Jonas Nordell, Stockholms universitet
jur. kand. Per Sahlqvist, Brand Eye 
jur. kand. Måns Sjöstrand, varumärkeschef, Daniel Wellington, och
advokat, jur. dr Richard Wessman, Vinge

Den 22 mars 2019 avgjorde Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ett mål om upphovsrättsintrång: Ett armbandsur av märket DANIEL WELLINGTON (DW) ansågs vara skyddat som alster av brukskonst, och det bolag som tillverkat och sålt en närmast identisk klocka ansågs ha begått uppsåtligt upphovsrättsintrång. PMÖD fastställde Daniel Wellingtons rätt till skälig ersättning för nyttjande samt ersättning för ”ytterligare skada”.

Förtjänade DW-klockan upphovsrätt?

Enligt underrätten nej. Men enligt PMÖD ja. Kvarstår frågor om den upphovsrättsliga tröskeln? Jfr generaladvokaten den 2 maj 2019 i mål C-683/17.   

Endast frågan om upphovsrättsligt skydd var föremål för domstolens prövning. Men hade inte tvisten lika väl kunnat föras på annan grund?

Varför inte marknadsrätt? Eller varumärkesrätt…?

I målet yrkade DW fastställelse av rätt till skälig ersättning samt ersättning för ”ytterligare skada”. I frågan om skadestånd uttalade domstolen att DW inte visat att skada i form av utebliven vinst uppkommit - men skada ansågs ha uppkommit på det anseende som förknippas med DW-klockan genom svarandebolagets försäljning. Var det nödvändigt att domstolen uttalade sig om olika delar av ett eventuellt skadestånd?

Hade det inte räckt att konstatera uppsåt/grov oaktsamhet som sådan?

Vi utlovar en spännande, utmanande och upplysande diskussion kring konsten att skapa rätt och att skipa rätt.

Vi avslutar diskussionen och övergår till vinmingel cirka klockan 17.00.

Varmt välkommen att delta!