SFIR kallar till FÖRENINGSSTÄMMA

med efterföljande seminarium om UPC:s framtid – Brexit, exit, tur-och-retur…? Vad händer med det enhetliga patentsystemet – kan det fortfarande bli verklighet?

 

Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 13.30 – 16.00.

Du kan delta i stämman och seminariet på plats på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, där kaffe, förfriskningar och bröd serveras, eller på distans via webbverktyget Zoom, klicka på länken:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67293945744 Meeting ID: 672 9394 5744

OBS! Lokalen på Scandic Continental är väl tilltagen och möjliggör att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering kan iakttas.

 

PROGRAM

13.30 Föreningsstämma

Material till föreningsstämman finns tillgängligt på www.sfir.se:
- Årsbokslut för Svenska Föreningen för Immaterialrätt räkenskapsåret 2019 01-01 - 2019-12-31,
- Dagordning för stämman,
- Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.

14.30-16.00 Seminarium: UPC - Brexit, exit, tur-och-retur…? Vad händer med det enhetliga patentsystemet – kan det fortfarande bli verklighet?

BAKGRUND: Den 20 mars 2020 meddelade Bundesverfassungsgericht - den tyska författningsdomstolen – beslut i fråga om giltigheten av parlamentets tidigare beslut om att ratificera avtalet om Unified Patent Court (UPC) - ett avtal som innebär att UPC tilldelas suveräna befogenheter. Författnings-domstolen ogiltigförklarade parlamentets godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol – på formella grunder. Det tyska parlamentets beslut var förvisso enhälligt, men förslaget om ett godkännande hade inte röstats igenom med den tvåtredjedelsmajoritet som krävs för överlämnande av maktbefogenheter till ett internationellt organ (alltför få ledamöter var närvarande vid omröstningen).

Vad händer nu när Tyskland underkänt beslutet att godkänna avtalet om UPC och när Brexit närmar sig? Är det enhetliga patentet - med en enhetlig patentdomstol - en dröm som gått upp i rök? Nej, riktigt så dystert är det nog inte, även om den ljusnande framtiden har flyttat ett antal månader längre bort. Men hur kan systemet bli? Vilka är förutsättningarna för att lyckas? Och hur ser de politiska konsekvenserna och alternativen ut?

SFIR bjuder in till en diskussion och debatt om den bästa vägen framåt – med eller utan Storbritannien och Tyskland. Följande initierade och engagerade talare ställer upp med sin kunskap och erfarenhet:

Joakim Nergelius, professor i EU-rätt vid Örebro universitet,
Louise Petrelius, kansliråd och Sveriges representant i UPC:s Preparatory Committee, och
Alexander Ramsay, rådman och ordförande i UPC:s Preparatory Committee,


Kom och lyssna, fråga och delta!

Varmt välkomna!

Marianne Levin, ordförande i SFIR


-----------------------------
Läs mer om författningsdomstolens beslut: https://www.unified-patent-court.org/https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html

Läs mer om UPC: https://www.unified-patent-court.org/news/message-preparatory-committee-chair-alexander-ramsay-march-2020 https://www.unified-patent-court.org/