FÖRENINGSSTÄMMA + Seminariet "Man or machine"

Måndagen den 27 maj 2024 kl. 13.30-17.00
IVA, Grev Turegatan 16 & Zoom
Pris: Utan kostnad
Kaffe från 14.00

 

PROGRAM

13.30 Föreningsstämma

Material till föreningsstämman.

Årsbokslut för Svenska Föreningen för Immaterialrätt räkenskapsåret 2023 01-01 - 2023-12-31

Dagordning

Valberedningens förslag

14.30 Seminarium: Man or machine – om människan och AI

När SFIR åter bjuder in till seminarium på temat AI sker det sedan EU-parlamentet den 13 mars 2024 antagit världens första AI-lagstiftning och rådets godkännande väntas. Det offensiva beslutet syftar till att sätta agendan och balansera marknaden och dess viktigaste aktörer i världens nästa avgörande tekniksprång. AI har en stor förändringspotential för människors arbetsbetingelser, och utvecklingen på detta område rusar fram med nya tillämpningar så gott som varje dag.

Just nu våren 2024 har vi särskild anledning att diskutera: gränserna för det mänskliga estetiska och tekniska skapandet i relation till AI, praktisk tillämpning av AI-teknik, människans rimliga och orimliga förväntningar på robotar och hur immaterialrätten som alltid är tekniktillvänd påverkas av AI-revolutionen…

Frågorna kring AI är många och blir hela tiden fler:

- Bygger legitimiteten av den immaterialrättsliga ensamrätten på en skapande människas insatser?
- Hur långt räcker gällande rättsregler när AI-teknik används i allt större utsträckning?
- Kan AI-teknik frigöra estetisk och teknisk kreativitet?
- Hur lik människan är en social robot?
- Vilket ”skapande” kan eller bör enbart människor syssla med?

Seminariet avslutas med en betraktelse över det mänskliga berättandets konst med författaren och krönikören Lena Andersson , bl.a. vinnare av Augustpriset (2013) för romanen Egenmäktigt förfarande.

Kaffe från 14.00.

14.30 Om mänsklig skaparkraft och innovationsförmåga som grund för immaterialrättigheter
Marianne Levin, professor, Stockholms universitet, ordförande i SFIR.

15.00 Den nya EU-förordningen. Hur påverkar AI-akten immaterialrätten – direkt och indirekt?
Daniel Westman, jurist och oberoende forskare. 

15.30 AI och i den nya tekniska verkligheten. Tillämpning på cellnivå inom medicinteknik 
Björn Ahlgren, teknologie doktor (astrofysik, KTH), ingenjör på Elekta, företag som utvecklar medicinteknisk utrustning för strålbehandling.  

15.50 Den nya SFIR-avataren. Vem gillar immaterialrätt?
Linnea Harnesk, senior associate, Westerberg & Partners. 

16.00 AI och den nya psykologin. Vad kan vi förvänta oss av robotarna?
Julia Rosén, filosofie doktor i informationsteknologi, disputerade på en avhandling med titeln"What did you expect?: A human-centered approach to investigating and reducing the social robot expectation gap" (2024). 

16.20 Vi knyter ihop AI-säcken för idag. Passa på att diskutera och ställa frågor!
Marianne Levin och Daniel Westman.

16.40 Berättandets konst – kan AI ersätta människan som berättare?
Lena Andersson, författare och krönikör.

17.00  Mingel med vin och snittar.