Morgoninfluenser av Kissieprejudikatet


Den 17 december 2019 Klockan 8.00-10.00
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Pris 300 kronor


PMÖD:s dom den 5 december i mål PMT 2054-18 KO mot Alexandra Nilsson (Kissie Media) och annonsförmedlaren Tourn Media ger viktig ledning om:

- Hur ska genomsnittskonsumenten definieras?
Ska mediekanalen beaktas vid bestämmandet av genomsnittskonsumenten?
Hur väl avgränsad måste den krets ur vilken genomsnittskonsumenten tas vara?

-  Vilka krav kommer att ställas på annonsmarkering?
Vilka markeringar kommer PMÖD att godta på Instagram och i blogg?
Är det verkligen så som KO påstår att endast ett fåtal ord kan godtas som annonsmarkering, främst ”reklam” och ”annons”.

- Var går den bortre gränsen för medverkansansvar?
Hur tillämpas reglerna om medverkansansvar på aktörer i nya markandsföringskanalerna? Vilka mellanhänder kan hållas ansvariga för annans bristande reklammarkering, och när?

PROGRAMPUNKTERNA

- Från 08.00: frukost och mingel

08.30 ombudens analys av PMÖD:s prejudikat:
Advokaterna Linn Morin och Sara Yng (ombud för Tourn), Sandart & Partners;
respektive advokaterna Sandra Hanson och Julia Asplund (ombud för Kissie Media), MarLaw

09.30 Paneldiskussion med:
Reklamombudsman Elisabeth Trotzig och jurist Gunilla Welander, Reklamombudmannen;
jurist Tobias Eltell, Sveriges Annonsörer och bolagsjurist Adam Weissbach. Spotify.
Ordförande professor Marianne Levin, SFIR

Cirka 10.00 Tack & slut för idag

BAKGRUND

År 2016 stämde KO en av Sveriges största influencers, Alexandra Nilsson (Kissie Media) och annonsförmedlaren Tourn Media. KO hävdade bland annat att Kissie Media publicerat betalda inlägg på blogg och Instagram som inte omedelbart gick att identifiera som reklam. Enlig KO hade krav på reklamidentifiering och sändarangivelse i 9 § marknadsföringslagen inte uppfyllts. Tourn Media, som vid tidpunkten var Kissie Medias annonsförmedlare, påstods ha medverkat till den otillbörliga marknadsföringen genom att ha företrätt Kissie Media i kontakt med annonsören.

PMD:s dom den 31 januari 20188 i mål PMT 11949-16 överklagades ömsesidigt.

PMÖD:s prejudicerande dom den 5 december 2019 i Sveriges första mål om influencer marketing har klar praktisk betydelse för aktörerna i det nya medielandskapet.

Varmt välkommen till SFIR:s superaktuella och viktiga frukostseminarium!