Justitiedepartementet informerar och svarar på frågor

Torsdagen den 5 mars 2020
Historiska museet, Narvavägen 13 – 17, Stockholm
Pris: 300 kronor

Som traditionen bjuder kommer regeringskansliets immaterialrättsavdelning (L3) till SFIR. Det betyder att vi får höra om vad som är på gång i lagstiftningsarbetet på kort och lite längre sikt direkt från dem som arbetar med frågorna och kryssar mellan mål, medel och givna storheter. Vi får också indirekt delta i aktuella internationella förhandlingar på immaterialrättens område.

Inte minst givande och värdefullt på dessa träffar är att vi kan fråga om oklarheter, sådan vi undrar över och även flagga upp för sådant som vi tycker är fel eller borde göras. Det här är ett viktigt och nyttigt meningsutbyte som vi är väldigt glada och tacksamma för att regeringskansliet vill föra med alla SFIR-medlemmar! Passa således på att utnyttja tillfället att närvara och delta i diskussionen. Och om Du inte kan sitta i salen på Historiska museet eller delta i eftersnacket i Guldrummet den 5 mars, så anmäl dig åtminstone till webbsändningen!

HÅLLPUNKTER I PROGRAMMET

Från 14.00 Kaffe serveras

14.30 Välkommen på nytt − ett värdefullt återseende! Och något om SFIR:s aktiviteter på lagstiftningsområdet
Marianne Levin, professor, ordf. SFIR

14.45 Genomförandet av de nya direktiven på upphovsrättsområdet
Rättssakkunnig Patrik Sundberg´

Frågor

15.00 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
Kansliråd Anna Enbert,

Frågor

15.20 Det enhetliga patentsystemet
Kansliråd Louise Petrelius

Frågor

15.40 Ny patentlag
Rättssakkunnig Tove Bodegård

Frågor

16.00 Vad händer nu på

- området för geografiska beteckningar,

- varumärkesområdet

- på mönster- och formgivningsområdet –

Rättssakkunnig Carl Johan Sundqvist

Frågor

16.15 På gång i WIPO. Kort information med fokus på B+ arbetet

Carl Johan Sundqvist

Frågor och avslutning

16.30 Mingel i Guldrummet