Hemligheter och know-how i samarbeten

 

Onsdagen den 6 mars 2024 klockan 15.00 – 17.00
IVA Konferens, Grev Turegatan 16 & Zoom

Pris 300 kronor

Svårt. Känsligt. Intressant. Vad kan man avtala bort?

Och vad är skillnaden mellan avtalsbrott och angrepp på företagshemligheter ur ett processuellt och internationellt privaträttsligt perspektiv?


Sekretessbestämmelser hamnar naturligt i fokus vid utvecklingssamarbeten där parter delar know-how. I dagens datadrivna och digitala ekonomi har det också blivit allt vanligare att know-how licensieras, och att licenstagaren ges tillgång till och får nyttja information som kan utgöra företagshemligheter. Sådana avtal väcker en mängd intressanta frågor i gränslandet mellan avtalsrätten och skyddet för företagshemligheter:

- Kan parterna genom  kontrakt eller genom ett sekretess- eller licensavtal reglera och begränsa användningen av information?

- Vilken roll spelar det att den aktuella informationen knappast skulle som en företagshemlighet enligt lagens definition?

- En part som delar med sig av know-how har ofta en önskan att säkerställa kontroll över informationen, men vad gäller om det avtalade sekretessåtagandet går för långt?

- Och kan man hindra en motpart att fortsätta använda information som inte utgör företagshemligheter endast därför att den omfattas av ett avtalat sekretessåtagande?

Till följdfrågorna hör:

- Hur skiljer sig en talan om överträdelse av ett sekretessåtagande från en talan om angrepp på företagshemlighet?

- Vilka strategier bör övervägas om valmöjligheter, eller kan man välja båda vägar?

- Och hur kompliceras kartbilden om en internationell komponent aktualiseras, exempelvis om parterna har hemvist i skilda länder…?

PS/Glöm aldrig att identifiera input och output i en samarbetssituation!/DS

 

PROGRAM

15.00-15.10 Välkommen
Professor Marianne Levin, ordf. SFIR 

15.10–15.20 Introduktion till frågeställningarna
Advokat Stojan Arnerstål, Vinge

 15.20–15.40 Begränsar lagen om företagshemligheter möjligheten att avtala om sekretess?
Advokat Magnus Tonell, Next Advokater 

15.40–16.00 Att processa om brott mot sekretessavtal och angrepp på företagshemligheter
Advokat Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi

16.00–16.20 Brott mot sekretessavtal  och angrepp på företagshemligheter – särskilt med avseende på jurisdiktion och tillämplig lag
Docent Lydia Lundstedt, Stockholms universitet och Linköpings universitet

16.20–16.40 Företagshemligheter och know-how från ett praktiskt perspektiv
Kristian Hedborg, Business Area General Counsel, Sandvik Machining Solutions

16.40–17.00 Fråga talarna!
Paneldebatt med samtliga talare och auditoriet

17.00  Vi fortsätter diskussionen och minglar med vin och snittar

Varmt välkommen till ett spännande eftermiddagsseminarium om gränserna mellan sekretessavtal och skydd enligt lagen om företagshemligheter!

Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera!

Marianne Levin
Ordf. SFIR