DET ÄR SKILLNAD PÅ LAGRING OCH LAGRING

 

Tid: 3 september 2019, klockan 16.00-18.30
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 
Pris: 300 kronor

HD har gjort skillnad mellan upphovsrättsintrång genom lagring för försäljning (HD den 28 maj 2019 i mål B 5089-16*) och lagring för bevarande, s.k. passiv lagring (NJA 2018 s. 725). Den skillnaden och gränsen för intrång är viktig, intressant och väl värd att analysera och diskutera. Vi gör bådadera på Medelhavsmuseet den 3 september från kl. 16.00. De nu aktuella målen rörde upphovsrätt. Men lagring som intrång aktualiseras givetvis enligt andra immaterialrätter också.

I NJA 2018 s. 725 fann HD att en passiv lagring av ett datorprogram efter licenstidens utgång utan att något nytt exemplar (brukskopia eller säkerhetskopia) framställts inte utgjorde ett förfogande av programmet som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. En sådan lagring utgör därför inget upphovsrättsintrång.

I mål B 5089-16 hade en butiksägare olovligen sålt varor med upphovsrättsligt skyddade motiv. HD fann att det gör intrång i rättsinnehavarens ensamrätt till spridning också beträffande lagrade varor med likadana motiv, under förutsättning att även dessa är avsedda för försäljning.

Inledare till en intressant och − förhoppningsvis klargörande − diskussion är:

  • byråchef My Hedström, Åklagarmyndigheten/Rättsavdelningen
  • advokat Ann-Charlotte Söderlund, Gozzo advokater, och
  • universitetslektor Ulrika Wennersten, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och ansvarig för SFIR:s upphovsrättsgrupp.


Varmt välkommen till SFIR på vägen hem med vinmingel från 17.30! 

Marianne Levin
Professor ordförande SFIR

 

* I HD:s akt finns även förhandsavgörandet från EU-domstolen från den 19 december 2018 i mål C-572/17, EU:C:2018:1033 Syed.