Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

IMMATERIALRÄTTSPROCESSEN i Stockholms tingsrätt & Svea hovrätt och i den nya Patent- och marknadsdomstolen

Tisdagen den 16 februari 2016 kl. 16.30 - 18.30

Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm

 

Välkommen på SFIR-mingel på vägen hem

 

Ingen immaterialrätt är värd något om den inte kan användas i domstol. Men det har varit svårt i Sverige med immaterialrättstvisterna utspridda över landet och långa handläggningstider för de centraliserade patentprocesserna. En nyligen avslutad studie visar att svenska patentmål i genomsnitt tar tre gånger så lång tid som tyska och engelska. Och hur är det med övriga mål?

 

Varmt välkommen att diskutera trender kring antal mål, användning av interimistiska processer, möjligheter till anstånd i den svenska immaterialrättsprocessen ‒ idag och i framtiden. Kan en ny Patent- och marknadsdomstol effektivisera processen, eller krävs ytterligare förbättringar? Vad säger några av de domare som styr över den svenska immaterialrättsprocessen, och vad tycker ombuden?

 

 

PROGRAMMET

 

16.30 Mingel med vin och snittar

 

17.00 Välkomnande inledning - Marianne Levin, professor, ordf. i SFIR

 

17.10 Den svenska patentprocessen i europeisk jämförelse: en nyligen avslutad studie genomförd av näringslivets forskningsinstitut Ratio - professor Per-Olof Bjuggren, professor Bengt Domeij och forskningsassistent Anna Horn

 

17.30 Bra och dåligt med svenska immaterialrättsprocesser - advokat Håkan Borgenhäll, Vinge och advokat Karin Nordborg, Danowsky & Partners

 

18.00 Kommentarer och synpunkter från Anders Dereborg, chefsrådman, Avdelning 5, Stockholms tingsrätt och Christine Lager, hovrättslagman, Avdelning 2, Svea hovrätt

 

Frågor från och diskussion med auditoriet.

 

18.30 Seminariet avslutas

 

Kom, lyssna och delta i en viktig och spännande diskussion!