Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

PREJUDIKATBILDNINGEN PÅ IMMATERIALRÄTTSOMRÅDET

Onsdagen den 3 maj 2017 kl. 15.00 - 18.30

Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

 

Vi spanar och mappar det nya systemet för immaterialrättslig praxisbildning. Mycket nytt, en del gammalt och kanske en del frågetecken. Vilka bindningar finns numera i systemet mellan de agerande domstolarna vid hissar, prövningstillstånd och förhandsavgöranden? Vilken domstol får sista ordet? Effekter av och konflikter med besläktade områden till immaterialrätter?

 

PROGRAM


15.00 Välkommen till en angelägen diskussion

Marianne Levin, professor jur. dr, fil. dr h.c. ordförande SFIR

 

15.10 Mellan imperativ och inspiration. En översikt över bundenhet och frihet i några olika domstolssystem

Docent Eric Bylander, Juridicum, Uppsala universitet

 

15.30 Patent- och marknadsöverdomstolens roll i prejudikatbildningen

Hovrättslagman Christine Lager, Svea hovrätt, chef för Patent- och marknadsöverdomstolen.

 

15.50 Högsta domstolens roll i prejudikatbildningen

Justitieråd, Dag Mattsson, Högsta domstolen

 

16.20 Hur blir det då egentligen? En inkvisitorisk panel med:

Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners

Byråchef My Hedström, rättsavdelningen RÅ

European Patent Attorney, M.Sc. Malin Keijser Bergöö, IPQ

Advokat Peter Sande, Sandart & Partners

Advokat Katarina Strömholm, Strömholm Advokatbyrå

 

17.10 Fritt fram för auditoriet

 

17.30 Vinmingel

 

Varmt välkommen att lyssna, lära och diskutera!