Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

Det nya uppfinnaravtalet - blev det bra?

Tisdagen den 1 december 2015 kl. 16.30 - 18.30

Konferens Strandvägen, Strandvägen 7A, Stockholm

 

Vi ses på SFIR-mingel på vägen hem!

 

Uppfinnaravtalet reglerar rätten till patenterbara uppfinningar skapade i anställning. Det tecknades 1995, men har haft ungefärligen samma innehåll sedan 1969. I december 2014 sade PTK upp avtalet med Svenskt Näringsliv för omförhandling. Skälet till uppsägningen angavs vara att PTK önskade ge sina medlemmar "bättre förutsättningar att få rätt ekonomisk ersättning" och tvistlösningsmekanismer som är effektiva, rättssäkra och transparenta.

 

I juli 2015 kom parterna överens om ett nytt avtal som ska gälla för uppfinningar som anmäls till arbetsgivaren efter den 1 december 2015. Hur ser det nya avtalet ut? Är alla nöjda?

 

Varmt välkommen att lyssna på förhandlare, förbundsjurister och andra initierade!

 

 

Hållpunkter:

 

16.30 Dörrarna öppnas. Vin och snittar serveras.

 

17.00 Marianne Levin, föreningens ordförande, jur. dr, dr h.c., professor vid Stockholms universitet, hälsar alla välkomna.

 

17.05 Richard Lewinson, bolagsjurist på Tetra Laval AB och ledamot av SFIR:s styrelse, ger en kort presentation av idéerna bakom ett system med uppfinnarersättning, i Sverige och internationellt.

 

17.20 Det nya uppfinnaravtalet - vad är egentligen nytt? Blev det som det var tänkt? Är alla nöjda? Paneldiskussion under ledning av Marianne Levin.

 

Lars Gellner, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv

Helena Edman, jurist/förhandlare, Teknikföretagen

Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen

Magnus Bäckström, förbundsjurist, Sveriges Ingenjörer

 

18.10-18.30 Frågor och allmän diskussion.

 

Välkomna!