Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

PRAXISDAGEN 2018

Onsdagen den 17 januari 2018 kl. 09.00 - 18.00

Grand Hôtel, Stockholm

 

Vad vi minns och vad som var viktigast under immaterialrättsåret 2017

- händelserna

- avgörandena och

- trenderna

i EU-domstolen och i svenska domstolar.

 

Som vanligt har SFIR granskat, prioriterat och gjort ett omsorgsfullt urval med tanke på återanvändning, inspiration och förnyelse.

 

- Det första helårsbokslutet från de nya immaterialrättsdomstolarna - med tuffare tag

- EPO tuffar på som vanligt - oavsett hur det går med den enhetliga domstolen

- Nya tolkningsbesked och domar från EU-domstolen om mönsterrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och ett upphävande i tribunalen av växtförädlarrätt

- Prövningstillstånden till Högsta domstolen

- Frågorna till EU-domstolen

 

Praxisdagen är som vanligt en välkommen nyårspresent till intresserade kretsar! Ett unikt tillfälle att få allt uppskuret, serverat och kommenterat: domar och beslut, översikter, sammanställningar och analyser. Vi fördjupar det som var viktigast och listar annat för senare koll och uppföljning. Presentatörerna är några av de mest initierade advokaterna, akademikerna, ombuden och myndighetstjänstemännen på området.

 

Varmt välkommen till en fulladdad heldag, från målen i domstolarna till champagnen!

 

PROGRAM

 

8.30 Registrering & Kaffe

 

9.00 Välkommen!

Professor, jur. dr, fil. dr h.c. Marianne Levin, ordf. SFIR

 

9.15 Sexton månader med PMÖD OCH PMD i en flygande start

Hovrättslagman Christine Lager, PMÖD och chefsrådman Anders Dereborg, PMD

 

10.15 Kaffe

 

10.35 Otillbörlig konkurrens - företagshemligheter, marknadsrätt och kumulation

Advokat Henrik Bengtsson, Delphi

 

11.15 Mönster- och formgivningsskyddet

Advokat Liselott Enström, Beatum Advokatbyrå, och advokat Katarina Strömholm, Strömholm Advokatbyrå

 

12.15 Lunch

 

13.15 Känneteckensrätten - företagsnamn, ursprungsbeteckningar och varumärken

Jur. kand. Magdalena Jerner, Zacco, advokat, jur. dr Richard Wessman, Vinge, och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal

 

14.25 Patenträtten

Professor, jur. dr Bengt Domeij, Uppsala universitet, European Patent Attorney Niklas Mattsson Awapatent och advokat Peter Sande, Sandart & Partner

 

15.10 Kaffe

 

15.30 Patenträtten forts.

 

16.00 Upphovsrätten

Jur. dr, civ. ek. Johan Axhamn, Stockholms universitet och advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners, och doktorand, jur. kand. Daniel Westman

 

17.30 Champagnemingel

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Anmälan är bindade men inte personlig. Vid förhinder kan du skicka någon annan i ditt ställe.

 

Praxisdagen motsvarar sex timmars strukturerad utbildning. SFIR utfärdar utbildningsbevis till alla som efterfrågar det. (Det ankommer på varje enskild advokat att pröva om en utbildning uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning. För de advokater som är verksamma inom immaterialrättsområdet bedömer SFIR att seminariet väl uppfyller dessa krav.)