Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

Justitiedepartementet informerar om aktuella frågor

Onsdagen den 3 december 2014 kl. 13.00 - 17.00

Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

 

Justitiedepartementet är som vanligt öppna och generösa med information, och det är åter dags för SFIR:s medlemmar att bli uppdaterade om den aktuella utvecklingen. Vad har hänt under hösten och hur är läget inför 2015? Vi får höra om: patent, varumärken, ursprungsbeckningar och kännetecken i nationella, europeiska och internationella förhandlingar.

 

Varmt välkommen till några givande och fullmatade timmar!

 

Inledning och översikt

Verksamheten på immaterialrättsområdet, rättssakkunnig Alexander Ramsay, Vice Chair of the Preparatory Committee of the Unified Patent Court

 

Det enhetliga patentskyddet

En lägesrapport från genomförandekommittéerna och den svenska anpassningen, kansliråd Claes Almberg och rättssakkunnig Louise Petrelius

 

Översynen av den svenska patentlagstiftningen

Claes Almberg

 

Den internationellal patentharmoniseringen

Om eventuellt nya öppningar för att kunna återuppta harminiseringsförhandlingarna, Claes Almberg

 

Översynen av EU:s varumärkessystem

Information och en lägesrapport från förhandlingarnas slutskede, kansliråd Liv Bernitz och rättssakkunnig Josefin Park

 

EU-kommissionens grönbok

Om en eventuell utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar för icke jordbruksprodukter, Josefin Park

 

En ny lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten

Liv Bernitz

 

Mötet avslutas med vingmingel (16-17).

 

KOMMANDE PROGRAM:

PRAXISDAGEN den 15 januari 2015 på Grand Hotel