Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

PLATS FÖR NYA VARUMÄRKEN I REGISTREN!

Onsdagen den 27 september 2017 kl. 16.30 - 18.30

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

 

Stanna på SFIR på vägen hem

 

Den 1 oktober 2017, dvs. om tre dagar, ändras definitionen av vad som kan utgöra ett (registrerat) varumärke i EU. Kravet är inte längre att märket kan återges grafiskt, utan att det kan återges klart i ett register, dvs. klart, precist, fullständig, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt.

 

Regeländringen öppnar för registrering av nya typer av varumärken: färg, ljud, rörelse, hologram... verbala preciseringar och vad mer? Praxis får utvisa. Även tekniska utvecklingar kan ytterligare komma att bredda det registrerbara området.

 

SFIR bjuder på en unik möjlighet till information och diskussion om regeländringarna och deras effekter:

 

Programmet

 

16.30 Dörrarna öppnas. Mingel med vin och snittar

 

17.15 Magnus Ahlgren, juristchef på Patent- och registreringsverket: Nya varumärken i registren. Hur och vilka? Om de nya reglerna med krav på klar och tydlig återgivning för myndigheter och allmänhet och hur de är tänkta att tillämpas.

 

17.45 Diskussionen inleds av advokaterna Liselott Enström, Beatum, och Richard Wessman, Vinge. De nya möjligheterna, tänkbara problem och följdeffekter av den nya regleringen.

 

18.00 Diskussionen fortsätter med hela auditoriet. Fritt fram för frågor och uppkast., Passa på!

 

18.30 Vi går hem.

 

Missa inte informationen och diskussionen om övergången från "grafisk återgivning" till "återgivning i ett register", som har givna effekter både för registrerbarheten och för processen om varumärken.

 

Riktigt varmt välkommen !