Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

Vad skall bevisas? – Om sakfrågor och rättsfrågor i känneteckens- och marknadsföringsrätten

Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 13.00 - 16.45

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2

 

Vid seminariet behandlas de teoretiska utgångspunkterna för distinktionen mellan sak- och rättsfrågor. Vilken betydelse har det att vi särskiljer de olika frågorna? Vi diskuterar vad som inom känneteckensrätten och marknadsföringsrätten är att klassificera som sakfrågor respektive rättsfrågor. Är förväxlingsrisk ett sakförhållande som rent faktiskt måste bevisas eller är det fråga om en rättslig bedömning? Vi tar också upp frågan vad som utgör rättsfakta respektive bevisfakta i dessa typer av mål och vilket krav på precision som bör ställas på åberopandet av rättsfakta.

 

Med en ny domstolsordning inom immaterialrättsområdet - Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen - finns det större anledning än någonsin att friska upp minnet och fundera över dessa centrala processuella frågeställningar.

 

Medverkar gör Bengt Lindell, professor i processrätt vid Uppsala universitet, Marianne Levin, föreningens ordförande och professor i civilrätt vid Stockholms universitet, Per Carlson, f d ordförande i Marknadsdomstolen och nu hovrättslagman i Svea hovrätt (Patent- och Marknadsöverdomstolen) samt Richard Wessman, jur. dr. och counsel vid Advokatfirman Vinge.

 

Kom och informeras och diskutera under ledning av initierade och engagerade föreläsare!

 

PROGRAM

13.00-13.10 Marianne Levin hälsar välkomna och Per Carlson presenterar eftermiddagens ämne.

 

13.10-13.45 Bengt Lindell redogör för den processrättsliga avgränsningen mellan sakfrågor och rättsfrågor.

 

13.45-14.30 Richard Wessman belyser avgränsningen mellan sakfrågor och rättsfrågor inom det känneteckensrättsliga området.

 

14.30-15.00 Kaffe

 

15.00-15.30 Per Carlson belyser avgränsningen mellan sakfrågor och rättsfrågor inom det marknadsrättsliga området.

 

15.30-16.00 Paneldiskussion med talarna och Marianne Levin.

 

16.00-16.45 Mingel

 

Välkomna!