Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

PRAXISDAGEN 2015 - årets tillbakablick med framtidsperspektiv

Torsdagen den 15 januari 2015 kl. 09.00 - 18.00

Lokal: Grand Hôtel, Stockholm

 

Vad var det som var viktigast under immaterialrättsåret 2014 såhär i backspegeln, och vartåt blåste vindarna? Som vanligt gör SFIR ett omsorgsfullt urval och en omfattande genomgång av den viktigaste utvecklingen i rättspraxis här i landet, i EU och vid EPO. Det är ett unikt tillfälle att få allt uppskuret och serverat: domar och beslut, översikter, sammanställningar och analyser. Vi fördjupar det som var viktigast och listar annat för Din egen koll. De som gör jobbet åt Dig och blickar bakåt och framåt är några av de mest initierade advokaterna, akademikerna, ombuden och myndighetstjänstemännen på området. Programmet är fulladdat från patent till Champagne.

 

Varmt välkommen till evenemanget som ingen som sysslar med immaterialrätt och otillbörlig konkurrens vill, kan eller har råd att missa!

 

PROGRAM

 

8.30 Registrering & Kaffe

 

9.00 VÄLKOMMEN!

Professor, jur. dr, fil. dr h.c. Marianne Levin, ordf. SFIR

 

9.15 PATENTRÄTTEN

Professor, jur. dr Bengt Domeij, Uppsala universitet, advokat Peter Sande, Sandart & Partner och civ. ing. Mattias Pierrou, regionchef Awapatent.

 

10.15 Kaffepaus

 

10.30 PATENT (forts.)

 

11.15 MÖNSTER & FORMGIVNINGSSKYDDET

Advokat Liselott Enström, Advokatfirman Lindahl, och advokat Katarina Strömholm, Strömholm advokatbyrå

 

12.00 Lunch

 

13.00 UPPHOVSRÄTTEN

Doktorand, jur. kand., civ. ek. Johan Axhamn, Stockholms universitet och advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners, och doktorand, jur. kand. Daniel Westman, Stockholms universitet

 

14.45 DEN IMMATERIALRÄTTSLIGA DOMSTOLSREFORMEN PÅ GÅNG...

Ämnesråd Anna Avenberg, Enheten för processrätt och domstolsfrågor, Justitiedepartementet

 

15.00 Kaffe

 

15.20 KÄNNETECKENSRÄTTEN

Jur. kand. Magdalena Jerner, Zacco, jur. dr Richard Wessman, Vinge och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal

 

17.05 Fem minuter

 

17.10 OTILLBÖRLIG KONKURRENS - företagshemligheter och marknadsrätt

Advokat Henrik Bengtsson, Delphi och advokat Lena Frånstedt, Nord & Co.

 

18.00 Champagnemingel