Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

Välkommen att diskutera en känneteckensrättslig reform

Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 16.30 - 18.45

Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan

 

SFIR PÅ VÄGEN HEM INFÖR REMISSVAREN


Snart går remisstiden ut för att svara på remissen om En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79), närmare bestämt den 6 mars. Ändringarna i känneteckensrätten är relativt omfattande med framflyttad ställning för geografiska beteckningar, en nygammal lag om företagsnamn, bibehållet korsvist skydd, en omdefiniering av ond tro och en hel del anpassningar och preciseringar av den centrala varumärkesrätten. I EU:s myndigheter vill man ha enhetlighet och centralstyrning, medan medlemsstaterna gärna vill behålla något att säga till om. Vissa av ändringarna kommer vi inte undan, andra kanske går att påverka. Har utredningen gjort lämpliga avvägningar, eller ska vi föreslå mer eller mindre eller annat för svenskt vidkommande? Kom och lyssna, lär och diskutera!

 

PROGRAMMET

 

16.30 Mingel med vin och snittar

 

17.00 Välkommen till diskussionen om en känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79) Marianne Levin, professor ordförande SFIR och expert i utredningen

 

17.10 Ny lag om företagsnamn advokat Anders Kylhammar, Sandart & Partners, expert i utredningen

 

17.20 Ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter jur. kand. Merit Berlips-Persson, doktorand i associationsrätt, Stockholms universitet

 

17.30 Ändringar i varumärkeslagen docent Stojan Arnerstål, SFIR:s varumärkesgrupp och remissansvarig på Uppsala universitet, Magnus Ahlgren, juristchef, Patent- och registreringsverket, expert i utredningen.

 

18.10 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser, rådman Stefan Johansson, Patent- och marknadsdomstolen, expert i utredningen

 

18.20 Diskussion och frågor

 

18.45 Går vi hem