Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

MJUKVARUPATENTENS FRAMTID

Torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.00 - 18.00

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

 

Hur ska vi förhålla oss till alla datorimplementerade uppfinningar?

 

SFIR bjuder in till in ett angeläget samtal mellan jur. kand. Fredrik Öhrström, professor Bengt Domeij och docent Frantzeska Papadopoulou samt med alla er som kommer till seminariet!

 

Till bakgrunden hör att EPO och andra patentverk svämmar över av godkända patent på datorimplementerade uppfinningar. Trängseln är problematisk, eftersom risken för intrång ökar - och vad värre är kan dyka upp efter många år. Redan idag är mängden patent så stor att många programvaru­relaterade företag inte har kraft eller möjlighet att aktivt undvika intrång. Det finns alltså starka skäl att uppmärksamma förhållandet, särskilt som det i Sverige förefaller att hanteras sämre än i många utländska jurisdiktioner. Hur kan vi bäst agera, för att potentiella intrångsgörare ska känna sig trygga efter ett visst antal år?

 

- Lägga mer ansvar på patenthavarna?

- Skärpa 58 § tredje stycket i patentlagen?

- Låta tolerans-/passivitetsverkan få mer genomslag i patenträtten?

- Vända på bevisbördan?

- ???

 

Delta i diskussionen med Fredrik, Bengt och Frantzeska. Det kan påverka rättsutvecklingen! Fredrik inleder. Han har studerat frågan intensivt bl.a. i samband med ett examensarbete förra hösten och blickar även ut mot effektiva lösningar i Schweiz, Tyskland och USA.

 

Vinmingel från ca 17.15.

 

Varmt välkommen!