Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

Ny lagstiftning på gång med problem och glädjeämnen

Måndagen den 9 maj 2016 kl. 16.30 - 18.30

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

 

SFIR-mingel om företagshemligheter.

 

Den 14 april 2016 antog EU-parlamentet direktivet om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs. Förslaget gick igenom med 503 röster mot 131 och innebär en effektivare skydd. När rådet också antagit direktivet den 26 maj ska det vara genomfört i nationell rätt inom två år. Genomförandet kräver både materiella och processuella förändringar. Låt oss börja diskussionen nu och till närmare på bland annat skyddet för arbetstagares mobilitet!

 

PROGRAMMET

 

16.30 Mingel med vin och snittar

 

17.00 Välkommen Marianne Levin, professor, ordförande SFIR

 

17.10 Diskussion med advokat Henrik Bengtsson, Delphi, och professor, jur dr Bengt Domeij, Uppsala universitet,

 

Om materiella frågor som:

- Definitioner av skydd och undantag

- Förskjutningar i skyddssfären för anskaffning, röjande och utnyttjande av företagshemlighet enligt direktivet. Jfr särskilt AD 39/15 med förberedelse av angrepp (röjande till sig själv)

- Vad är "intrångsgörande produkter"?

 

Om processuella frågor som:

- Interimistiska förbud

- "Abuse of process" och sekretess

- Otillbörlig vinst

- Publicering av domar, m.m.

 

18.30 Seminariet avslutas

 

Varm välkommen att umgås, lära, lyssna och diskutera!

 

Den antagna texten finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0131&language=SV&ring=A8-2015-0199

 

 

 

 

XXXIII Nordiska rättsskyddsmötet

Söndagen den 19 juni 2016 kl. 18.00 till
Tisdagen den 21 juni 2016 kl. 16.00

Köpenhamn

 

Hej Alla SFIR-medlemmar

 

Det börjar bli hög tid att anmäla sig till det XXXIII Nordiska rättsskyddsmötet, som hålls den 19 - 21 juni i Köpenhamn. Gå in på www.NIR2016.dk så finner Du programmet , information om hotellbokning och anmälan samt kostnader. Samt viktigast av allt förstås: PROGRAMMET med många intressanta frågor och prominenta talare.

 

NIR-mötena är numera "öppna möten". Alla intresserade är således varmt välkomna, så jag hoppas att vi ses i Köpenhamn den 19 - 21 juni till gemytlig nordisk samvaro. Det brukar vara extra givande!

 

Marianne Levin

 

Ordförande SFIR