Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

Justitiedepartementet informerar om aktuella frågor m.m.

Tisdagen den 6 december 2016 kl. 13.15 - 17.00

Historiska museet, Narvavägen 13 - 17 Stockholm

 

Det hinner hända en hel del lagstiftningsinitiativ på ett år, och Justitiedepartementets medarbetare är som vanligt öppna och generösa med information. Det är åter dags för SFIR:s medlemmar att bli uppdaterad om den aktuella utvecklingen. Vad har hänt under 2016 och hur är läget inför 2017? Vi får höra allmänt om utvecklingen hemma och i europeiska och internationella förhandlingar samt särskilt om nationella lagförslag om företagsnamn, ursprungsbeteckningar och varumärken, upphovsrätt och patent.

 

PROGRAMÖVERSIKT

 

13.15 SFIR:s nya ämnesgrupper informerarom sina kommande aktiviteter.

 

Gå med i den eller de grupper som passar Dig bäst och diskutera aktuella ämnen:

 

Marknadsrätt - jur. kand. David Ramsjö, Konkurrensverket

Mönsterrätt - jur. kand. Linnea Harnesk, IPQ

Patenträtt - jur. dr Frantzeska Papadopoulou, Stockholms universitet

Varumärkesrätt - docent Stojan Arnerstål, Uppsala universitet

Upphovsrätt - doktorand Johan Axhamn

 

14.15 - 17.00 Justitiedepartementet informerar

 

Allmän översikt över enhetens verksamhet på immaterialrättsområdet

Departementsråd Amina Lundqvist, enhetschef

 

KAFFE

 

En känneteckensrättslig reform - betänkande från 2015 års varumärkesutredning

Kansliråd Liv Bernitz och rättssakkunnig Josefin Park

 

Upphovsrättsöversynen inom EU

Rättssakkunnig Anders Olin

 

Det enhetliga patentsystemet ex Brexit

Kansliråd Liv Bernitz

 

17.00 Vinmingel med tilltugg

 

Varmt välkommen till några givande och fullmatade timmar!

 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommande program:

PRAXISDAGEN den 12 januari 2017 GRAND HOTEL, i Stockholm från 9.00 till 18.00 med avslutande champagnemingel