Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

ENHETLIGT VARUMÄRKESSKYDD - MEN MED FLEXIBILITET

Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 14.30 - 17.00

IVA, Grev Turegatan 16

 

Är ett enhetligt skydd med viss flexibilitet den nya melodin för EU-varumärken från Luxemburg? Lite oväntat men pragmatiskt har EU-domstolen på senare tid anpassat EU-varumärkets enhetliga karaktär i skilda avseenden. Det har skett bland annat i målen C-125/14 (Impulse), C-223/15 (Combit) och C-93/16 (Kerrygold).

 

Förenklat uttryckt gäller: utan EU-vid effekt, inga EU-vida sanktioner!

 

Det finns således all anledning för varumärkeshavare att i större utsträckning överväga räckvidden av yrkanden. Och i lika hög grad finns anledning att överväga vilka "kreativa invändningar" en motpart kan komma med.

 

Besläktade frågor om vilken bevisning som måste föras fram har också aktualiserats i aktuell administrativ praxis från PRV och Patent- och marknadsdomstolarna.

 

Välkommen till ett utmanande och inspirerande seminarium med fokus på frågan om EU-varumärkets enhetliga karaktär.

 

PROGRAM

 

Kaffe från 14.00

 

14.30 Välkommen

Marianne Levin, professor, Stockholms universitet, ordf. SFIR

 

14.40 EU-domstolens praxis i utveckling från mål C-235/09 (DHL) via mål C-125/14 (Impulse) och mål C-223/15 (Combit) till C-93/16 (Kerrygold)

Docent Stojan Arnerstål, Uppsala universitet

 

15.15 Enhetlig karaktär och internationell privaträtt

Jur. dr Lydia Lundstedt, Stockholms Universitet

 

15.30 Särskiljningsförmåga i EU och i Sverige; effekter för varumärkets enhetliga karaktär

Jur. kand. Magnus Ahlgren, juristchef PRV:s design- och varumärkesenhet

 

15.50 Hur långt kan Pago-principen i mål C-301/07 (Pago) dras i ljuset av Impulse-målet?

Advokat, jur. dr Richard Wessman, Vinge

 

16.10 Att värdera bevisning om användning i annan medlemsstat - en utmaning för domstolen

Rådman Daniel Severinsson, Patent- och marknadsdomstolen

 

16.30 Svarandens bevisföring om "icke-förekomst" av intrång

Advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk, Gozzo Advokater

 

16.50 Frågor och minnesanteckningar

 

17.00 Vinmingel