Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

PANTSÄTTNING AV PATENT, VARUMÄRKEN OCH ANNAT SMÅTT OCH GOTT

Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 13.00 - 17.00

Armémuseum, Artillerigatan 13 i Stockholm

 

Bra krediter att hämta på immaterialrätter?

 

Det är egentligen konstigt att immaterialrätter inte oftare används som kreditsäkerhet. Många förtetag har registrerade mönster, patent, varumärken och även upphovsrätter men saknar pengar.

 

Vi reder ut hur immaterialrätters förmögenhetsvärde kan användas för pantsättning och redogör för den rättsliga ramen och registreringsprocessen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige. Vi undersöker också hur gemenskapsmönster, upphovsrätter och oregistrerade varumärken kan pantsättas.

 

Vad är mina immaterialrätter värda?

 

Hur immaterialrätter värderas är naturligtvis en intressant fråga, bland annat vid licensiering, skadeståndsberäkning och vid pantsättning. Men hur görs sådana värderingar i praktiken, och vilken vikt läggs vid värderingen vid pantsättningen?

 

Vilka blir de sakrättsliga konsekvenserna av en pantsättning, och hur kan en immaterialrättslig pant realiseras. Var finns mitt förmögenhetsforum?

 

Vem använder pantsystemet och hur?

 

Vi har undersökt hur patentsystemet används och av vem, och ser fram emot intressanta diskussioner om hur och av vilka det skulle kunna användas! Sist men inte minst är frågan hur en gäldenär respektive en borgenär kan tänka strategiskt när immaterialrätter ska användas som pant.

 

PROGRAM

 

13.00 Välkommen

Professor Marianne Levin, jur. d, fil. dr h. c., ordförande SFIR

 

13.15 Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur?

Louise Jonshammar, jurist, Patent- och registreringsverket (om patent och varumärken) och Advokat Peter Adamsson, Sandart & Partners Advokatbyrå (om gemenskapsmönster och upphovsrätt)

 

14.00 Värdering av immaterialrätter

Björn Gauffin, Director och Robert Nordahl, Partner, Corporate Finance, Grant Thornton

 

15.00 Kaffe

 

15.15 De sakrättsliga konsekvenserna av pantsättning

Jur. dr Jens Andreasson, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

 

15.45 Strategiska överväganden för låntagare respektive långivare

Advokaterna Håkan Borgenhäll och Louise Brorsson Salomon, Advokatfirman Vinge

 

16.15 Förmögenhetsforum enligt rättegångsbalken

Doktorand, jur. kand. Lydia Lundstedt, Stockholms Universitet

 

16.30 Paneldiskussion om immaterialrätternas värde som pant

Moderator: Marianne Levin

 

17.00 Avslutning med efterföljande mingel