PRAXISDAGEN - tillbakablick med framtidsperspektiv

Torsdagen 17 januari 2019
Grand Hôtel, Stockholm 
Pris: 5 300 kronor 

Praxisdagen fyller en ovärderlig funktion genom att välja ut, sammanfatta och analysera det som var viktigast under immaterialrättsåret 2018. Det är först genom att titta i backspegeln som vi kan sätta in det som hänt i ett vidare perspektiv och ana vartåt vindarna blåser. Ofta sker det först när hela rättsområdet beaktas.

Praxisdagen överblickar i en omfattande genomgång samtliga immaterialrättsområden i Sverige och EU. De har tagits fram genom ett omsorgsfullt urval inom SFIR:s särskilt sakkunniga ämnesgrupper med erfarna, engagerade och kunniga specialister. För presentationerna svarar några av landets mest initierade advokater, akademiker, myndighetstjänstemän och patentombud.

Praxisdagen är ett unikt tillfälle att få allt uppskuret och serverat: domar och beslut, översikter, sammanställningar och analyser från EUD, EPO, PMD, PMÖD och tribunalen i Luxemburg. Det som förefaller tyngst analyseras, annat omtalas och ytterligare annat listas. Allt till gemensam nytta och för att upprätthålla en levande immaterialrättslig dialog, som är föreningens kanske viktigaste syfte.

Praxisdagen är som vanligt fulladdad med allt från domarnas reflektioner över rättsläge och utveckling till samvaro över kaffe, lunchtallrik och champagne. Den är föreningens mest välbesökta tillställning med fokus på det som intresserar Dig som immaterialrättare allra mest, antingen det är formgivning, företagshemligheter, patent, upphovsrätt eller varumärken. Så passa på att träffa gamla och nya bekanta från Skåne i söder till Lappland i norr!

Varmt välkommen till Praxisdagen, som ingen som sysslar med immaterialrätt och otillbörlig konkurrens vill, kan eller har råd att missa! Den förmedlar kondenserad kunskap som ger ett övertag. Vi ses på Grand Hôtel den 17 januari, hoppas

Marianne Levin, ordförande SFIR

 

PROGRAMMET

08.15 Registrering kaffe

08.45 VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT IMMATERIALRÄTTSÅR!
Professor, jur. dr, fil dr. h.c. Marianne Levin, ordförande SFIR

09.00 PMÖD och PMD - 28 MÅNADER
Hovrättslagman Christine Lager, chef för PMÖD; chefsrådman Anders Dereborg, chef för PMD

10.00  OTILLBÖRLIG KONKURRENS, 
Företagshemligheter &  Marknadsrätt
Advokat Henrik Bengtsson, Delphi

10.40 Kaffe

11.00 UPPHOVSRÄTTEN
Jur. dr, civ. ek. Johan Axhamn, NIR; advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners; och jur. dr Ulrika Wennersten, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

12.20 LUNCH

13.15 MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET
Advokat Liselott Enström, Beatum Advokatbyrå; jurist Linnea Harnesk, Westerberg & Partners; och advokat Katarina Strömholm, Strömholm Advokatbyrå

14.00 KÄNNETECKENSRÄTTEN
Docent Stojan Arnerstål, Uppsala universitet; advokat, jur. dr Richard Wessman, Vinge; och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal

15.10 Kaffe

15.30 PATENTRÄTTEN
Professor, jur. dr Bengt Domeij, Uppsala universitet; European Patent Attorney Niklas Mattsson AWA; docent Frantzeska Papadopoulou, Stockholms universitet; och advokat Peter Sande, Sandart & Partners

16.50 Bensträckare

17.00 INTERNATIONELL PRIVATRÄTT TRÄNGER SIG PÅ…
Jur. dr. Lydia Lundstedt, universitetslektor Linköpings och Stockholms universitet

17.30 Champagnemingel!