Justitiedepartementet informerar och svarar på  frågor

Den 27 november, 13.00 – 18.00
Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

 PROGRAM

13.00 Välkomna L3 och alla SFIR-medlemmar – Marianne Levin, ordförande SFIR

13.10 Allmän överblick över enhetens verksamhet 2018 – ämnesråd Liv Bernitz

13.30 Ändringar i varumärkeslagen och en ny lag om företagsnamn – kansliråd Josefin Park

14.10  Upphovsrättsförhandlingarna inom EU – rättssakkunnig Patrik Sundberg

14.50 Kaffe

15.10 Förhandlingarna om det enhetliga patentsystemet – kansliråd Louise Petrelius

15.30 EU-förhandlingarna om tilläggsskydd för läkemedel – rättssakkunnig Marie Larsson

16.00 Lagstiftningsarbetet om grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott – rättssakkunnig Anna Enbert

16.20 Förhandlingarna om EU:s tillträde till Lissabonavtalet om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar – kansliråd Josefin Park

16.35 Ytterligare fritt fram för Auditoriet

16.55 Vinmingel