Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

 

Nordiskt samarbete

I Norden har vi en lång samnordisk lagstiftningstradition och samarbetet är intensivt. På senare år har det också funnits ökade behov av att diskutera immaterialrätt på nordiskt plan i ljuset av europeiska lagstiftningsinitiativ och EG-domstolens praxis. När vi i Norden kan enas om gemensamma lösningar, så brukar de också få genomslag, även om utvecklingen på det sättet går litet långsammare.

 

Det nordiska samarbetet är ända sedan 1930 formaliserat genom en gemensam Samarbetskommitté, som regelbundet anordnar Nordiska Industriella Rättsskyddsmöten kring gemensamma frågor, s.k. NIR-möten. Det sker för närvarande med tvåårsintervall och brukar vara både fackligt och socialt mycket givande tillställningar. Andra, gemensamma nordiska arrangemang genomförs också kring enskilda frågor som t.ex. patent, varumärken och mönster.

 

 

Sverige:

Professor Marianne Levin

Tel: 08-16 25 44

Fax: 08-612 41 09

E-post: marianne.levin@juridicum.su.se

Danmark:

Advokat Peter Ulrik Plesner

Tel: +45 33 12 11 33

Fax: +45 33 12 00 14

E-post: pup@plesner.com

Finland:

Advokat Ella Mikkola

Tel: +358 (0)9 622 6670

Fax: +358 (0)9 622 6677

E-post:

ella.mikkola@twobirds.com

Norge:

Advokat Amund Brede Svendsen

Tel: +47 22 34 00 00

Fax: +47 22 34 00 01

E-post: amund.svendsen@grette.no