Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Aktuellt material

PRAXISDAGEN 2017

pdf_sign.gif Otillbörlig konkurrens - företagshemligheter, marknadsrätt och kumulation; Henrik Bengtsson

pdf_sign.gif Mönster & Formgivningsskyddet; Liselott Enström och Katarina Strömholm

pdf_sign.gif Upphovsrätten; Johan AxhamnKarin Cederlund och Daniel Westman

pdf_sign.gif Känneckeckensrätten; Richard Wessman,

pdf_sign.gif Känneteckensrätten, administrativ praxis; Magdalena Jerner

pdf_sign.gif Känneteckensrätten, allmän domstol; Helena Östblom

pdf_sign.gif Patenträtten, PBR; Bengt Domeij

pdf_sign.gif Patenträtten, EPO; Niklas Mattsson

pdf_sign.gif Patenträtten, Allmänna domstolar; Peter Sande

pdf_sign.gif Patent- och marknadsdomstolen; Stefan Johansson


 

JUSTITIEDEPARTEMENTET INFORMERAR, 6 december 2016

pdf_sign.gif En känneteckenrättslig reform (SOU 2016:79), Josefin Park och Liv Bernitz

 

VAD SKA BEVISAS - OM SAKFRÅGOR OCH RÄTTSFRÅGOR I KÄNNETECKENS- OCH MARKNADSFÖRINGSRÄTTEN

pdf_sign.gif Professor Bengt Lindell

pdf_sign.gif

 

RÄTTSFALL ATT MINNAS FRÅN MARKNADSDOMSTOLEN OCH
PATENTBESVÄRSRÄTTEN - 30 maj 2016

pdf_sign.gif Professor Ulf Bernitz

pdf_sign.gif Marknadsdomstolens ordförande Per Carlson

pdf_sign.gif Patenträttsrådet Anders Brinkman

 

 

PRAXISDAGEN 2016
pdf_sign.gif Patent i EU-domstolen och PBR, Bengt Domeij
pdf_sign.gif Tillägsskydd till patent (SPC), Louise Jonshammar
pdf_sign.gif EPO Case Law, Niklas Matsson
pdf_sign.gif Patent, allmänna domstolar, Peter Sande
pdf_sign.gif Mönster- & formgivning, Liselott Enström, Katarina Strömholm
pdf_sign.gif Upphovsrätt EU-domstolen och nationellt, Johan Axhamn, Karin Cederlund, Daniel Westman
pdf_sign.gif Varumärken EU-domstolen, Richard Wessman
pdf_sign.gif Varumärken administrativ praxis, Magdalena Jerner
pdf_sign.gif Varumärken och firma i allmänna domstolar, Helena Östblom
pdf_sign.gif Otillbörlig konkurrens, marknadsrätt och företagshemligheter, Henrik Bengtsson
pdf_sign.gif Marknadsrätt EU-domstolen, Lena Frånstedt Lofalk 

 

 

 

_MG_5956.jpg