Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


 • Valkommen Active
 • Aktuellt Material
 • Amnesgrupper
 • Remisser
 • Nordiskt Samarbete
 • Medlemskap
 • Seminarier

Inom SFIR finns 6 ämnesgrupper

 • Patenträttsgruppen
 • Känneteckensgruppen
 • Formskyddsgruppen
 • Upphovsrättsgruppen
 • Marknadsrättsgruppen
 • Transbordergruppen

Arbetet i de särskilda grupperna är obundet till formen. Grupperna utgör forum för allmänna och fördjupande diskussioner i de särskilda sakfrågorna (remissvar m.m.).

 

Välkommen att delta aktivt. Anmäl dig genom att kontakta de gruppansvariga så Du kan lista dig i gruppen  och få kallelse till nästa möte.

_MG_5924.jpg